Tuotekehitys – Yritysanalyysi

analysis-1841158_960_720Kun uusi idea pääsee läpi konseptin kehitys- ja testausvaiheesta, pitää siitä tehdä hiukan kehittyneempi ja yksityiskohtaisempi yritysanalyysi. Yritysanalyysi auttaa määrittämään ne kulut, joita idean toteuttaminen tulee tuomaan ja ennustamaan ne voitot, joita tulevina vuosina voidaan saavuttaa. Erityisesti on huomioitava tuotteen valmistukseen menevät kulut. Tässä vaiheessa usea idea voi joutua hylätyksi, mikä onkin hyvä, koska niin säästetään yritystä tarpeettomalta hävikiltä. Seuraavien askelten avulla voidaan onnistuneesti tehdä yritysanalyysi:

1. Arvioi tuotteen hinta

Omaan asema markkinoilla verrattuna kilpailijoihin ja asiakkailta saatu palaute ovat tärkeimpiä keskittymiskohtia. Näiden avulla voidaan selvittää, mikä myyntihinta tuotteelle saadaan ja kuinka paljon voittoa tuotteella tehdään.

2. Selvitä tuotteen potentiaali markkinoilla

Markkinatutkimus tulee käydä lävitse ja tutkia olemassaolevien, samankaltaisten tuotteiden myyntiin liittyviä suorituksia. Viimeisimmät myyntiluvut ja alan numerot ovat helppo tapa määrittää markkinoiden aktiivisuuden taso ja kiinnostus samanlaisiin tuotteisiin, kuin se, mikä on suunnitteilla.

3. Ennusta myyntien määrä

Tässä vaiheessa tulee myös ennustaa kuinka paljon myytyjä tuotteita voidaan olettaa menevän, ottaen huomioon tutkimukset asiakkaiden tarpeista, olemassa olevan asiakaskunnan suuruudesta ja omasta sijasta markkinoilla.

4. Selvitä tasatilanteen piste

On myös ennustettava koska päästään voiton puolelle tuotteen kohdalla, eli kuinka monta tuotetta on myytävä, jotta siihen käytetyt varat saadaan takaisin. Tähän sisältyy myös mahdollisten työntekijöiden kulut, paikan vuokrat, sähköt ja muut kulut.

5. Päätä minimi myyntihinta

Ennusta tuotot sen mukaan, mikä on oletettu alennettu tuotehinta, jolloin tiedetään mikä on pienen mahdollinen voitto joka tuotteesta saadaan.

6. Mieti pitkälle

Ennusta minkälainen elinkaari ja elinikä tuotteelle tulee markkinoilla. Kuinka pitkään tuote tulee olemaan ajankohtainen kuluttajille? Kuinka kauan tulee menemään aikaa, ennen kuin saadaan siihen sijoitetut rahat takaisin? Kuinka suuren osan markkinoista tuote voi saada?

7. Käy läpi markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma auttaa määrittämään kuinka uusi tuote sijoitetaan olemassa oleville markkinoille. Seuraavaksi kerättävä tieto markkinoiden testaamisessa, antaa ohjeita sille, mihin markkinoinnin osa-alueille tuotetta kannattaa kohdistaa ja miten. Tässä vaiheessa käytetään yrityksen jo olemassa olevaa tietoa ja voidaan hahmotella markkinointisuunnitelman kehyksiä. Huomaamalla oleelliset markkinat ja tuotteen tiedot, voidaan tehdä arvokasta pohjatyötä.

You may also like...