Tuotekehitys – Idean kehittäminen

Idean kehittäminen on luova prosessi tai toiminto, jota yritykset käyttävät saadakseen ratkaisuja useihin vaikeisiin tilanteisiin. Se sisältää useiden ideoiden keksimisen esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa ja parhaimpien ideoiden, tai idean, valitsemisen. Tämän lisäksi voidaan kehittää toimintasuunnitelma sille, miten idea saadaan toteutettua ja tämän jälkeen tietenkin idean ottaminen käyttöön ja toteuttaminen. Idea voi olla jotain konkreettista, kuten tuotetta tai palvelua, tai jotain aineetonta, kuten symbolista tai kulttuurillista.

Ideoiden keksimisen taktiikoita

On olemassa lukuisia mainioita ja luovia tekniikoita, joilla markkinoiden tutkijat keksivät uusia ideoita. Näitä ei tarvitse käyttää ollenkaan, mutta mitä laajemmin erilaisia taktiikoita on käytössä, sitä helpommin uusia ideoita syntyy.

Aivoriihi

7650739472_9ef0052517_zYksi tekniikoista sisältää pienien ryhmien muodostamisen ja ideoiden pallottelemisen. Tätä kutsutaan aivoriiheksi ja se on pitkään käytetty, hyväksi ja toimivaksi todettu, tekniikka, josta on useita muunnelmia. Jotkut ryhmät käyttävät perinteisen aivoriihen lähestymistapaa ja antavat mieltensä yksinkertaisesti vaeltaa samalla kertoen mitä tahansa mikä mieleen pulpahtaa. Tässä voidaan myös jakaa papereita, joihin jokainen lisää ideoita ja ajatuksia muiden ideoista. Muuten aivoriiheä voidaan käyttää myös muokatulla tavalla, niin että tarkoituksena on keksiä ideoita jotka ovat vastakohtia sille, millainen lopputulos halutaan. Näin ajattelu saadaan ulos perinteisestä mallista.

Keskustelun siirtäminen myöhemmäksi

Joskus käytetään myös sellaista tekniikkaa, jossa työntekijöille annetaan ensin tietty ongelma ratkaistavaksi ja tämän jälkeen heidät lähetetään tekemään muita töitä. Samalla kun keskitytään muihin askareisiin, ongelma ja sen mahdolliset ratkaisut pyörivät jatkuvasti mielessä ja tämä voi tuoda yllättäviä lopputuloksia keskustelu tuokioon, joka käydään myöhemmin. Näin tilanteeseen ei synny suurta painetta, vaan aivojen voidaan antaa toimia omalla tahdillaan.

Visuaaliset keinot

Arvokas visuaalinen tekniikka on käyttää esimerkiksi kuvaesityksiä tai kuvakäsikirjoituksia, joiden avulla saadaan tehokkaasti aivot toimimaan tietyn ongelman ratkaisemiseksi tai idean keksimiseen. Kuvien kautta tapahtuma ideoiden ajatteleminen voi synnyttää runsaasti uusia ideoita ja tähän voidaan ottaa avuksi myös esimerkiksi roolileikit, joissa työntekijät näyttelevät vaikka asiakasta tietyssä tilanteessa. Näin saadaan myös hiukan ujommat työntekijät ulos kuorestaan ja tuomaan potentiaalinsa esille.

You may also like...