Tuotekehitys – idean läpikäyminen

Idean läpikäyminen on prosessi, joka arvostelee uuden tuotteen idean ja antaa kontrastia, jotta näistä voidaan valita kaikista sopivin omalle yritykselle. Vaikka joku yritys olisi erittäin hyvä, se ei välttämättä tarkoita, että se on kannattava omalle yritykselle. Jotta hyvä idea tunnistetaan huonosta ideasta, on seurattava tiettyjä kriteereitä, joihin kuuluvat tekniset ongelmat, tuotteen sopivuus yrityksen kuvaan ja esimerkiksi markkinointiin liittyvät kysymykset. Koska lähteitä ja rahaa on harvoin loputtomasti, ei useinkaan pystytä kehittämään useaa ideaa samaan aikaan. Tehokkaan idean keksiminen ja tiettyyn ideaan päätyminen loogisella tavalla varmistaa sen, että yrityksen koko tuotekehitys saavuttaa mahdollisimman suuren menestyksen.
Ideoiden läpikäyminen auttaa vähentämään huonojen ideoiden viemää aikaa ja rahaa, jotta heikommista tuotteista tai palveluista ei tehdä prototyyppejä ollenkaan. Kun mietitään sopiiko tietty idea omalle yritykselle, pitää miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Hyötyykö valittu asiakaskunta tuotteesta?
  • Kuinka suureksi ja millä aikataululla voidaan markkinoita saada kasvamaan?
  • Onko tuotetta oikeasti teknisesti mahdollista valmistaa?
  • Tuleeko tuotteesta tuottoisa, kun se saadaan tarkoitetun kuluttajaryhmän saataville?
  • Onko uusi idea sopiva tämän hetkisten markkinoiden trendeihin?
  • Mitkä ovat kuluttajien selkeimmät toiveet ja halut?
  • Kuinka suuri kilpailu tuotteen parissa on tällä hetkellä ja mahdollisesti tulevaisuudessa?
  • Mitä muokkaamisen ja kehityksen tarpeita tuotteella on?
  • Sopiiko tuote yrityksen kuvaan?

idea-1876659_960_720Useat yritykset kärsivät suuresta määrästä ideoita, jolloin niiden priorisoiminen on hankalaa. Tehokkaalla läpikäymisellä pystytään helposti määrittämään ne ideat, joilla on paras potentiaali saada yritys kasvamaan ja nostamaan yritykseen kohdistuvaa kiinnostusta. Läpikäyminen ja valitseminen kertoo selkeästi mitkä ideat ovat sellaisia, joihin energia kannattaa käyttää. Tähän vaiheeseen kuuluu paljon eri ideoiden testaamista ja sen takia on hyvin tärkeää hoitaa tämä kustannustehokkaalla tavalla. Samalla selvitetään minkälainen asiakaskunta tuotteelle saataisiin helposti ja kuinka kannattavaa tuotteen luominen tälle asiakaskunnalle olisi. Esimerkiksi kyselyllä saadaan heti tietoa mistä seikoista tuotteessa tykättiin ja mitkä asiat aiheuttivat kuluttajassa hiukan epävarmuutta. Lopputuloksena, monen vaiheen jälkeen, on lista erilaisista ideoista ja siitä, kuinka kannattavia ne todella ovat ideoina, sekä tämän yrityksen tuotteina.

You may also like...