Konseptin kehitys ja testaaminen

plan-1859394_960_720Konseptin kehittäminen ja testaaminen on idean läpikäymisen seuraava vaihe. Tässä voidaan käydä läpi joko yhtä parasta ideaa, tai joukkoa lupaavia ideoita. Tavoitteena on saada ideaan hiukan lisää yksityiskohtia, jolloin sen määritteleminen kokonaisuutena on helpompaa. Tämä alentaa riskejä ja maksimoi mahdollisuudet tuotteen kehityksen onnistumiselle. Nyt on myös huomioitava, että konseptin kehitys ja testaaminen ei ole sama asia kuin yksityiskohtainen suunnittelu, mikä on tuotteen kehityksessä myöhempänä, omana vaiheenaan. Tässä vaiheessa sen sijaan keskitytään kaikista vaatimattomimpiin kehityksen asioihin tekniikan ja markkinoinnin osalta, niin että ne testataan juuri valitulle idealle. Mutta kuten kaikki osat tuotekehityksen prosessissa, tämä osa on skaalautuva, riippuen tietenkin tuotteen monimutkaisuudesta ja prosessin pituudesta. Tähän tarvitaan joukko asiantuntijoita, jotka voivat tutkia ja uudelleen määritellä sitä konseptia joka on tarjottu, mahdollisemman monesta näkökulmasta. Useiden erilaisten seikkojen huomioiminen voi auttaa tässä kohdassa:

Konseptin visualisoiminen

Visualisoiminen auttaa kaikkia ymmärtämään kokseptin paremmin ja tässä voidaan käyttää apuna ammattilaisten piirroksia, mallinnuksia, tai vaikka animaatioita.

Luo fyysinen malli

Jos vain suinkin mahdollista, idean muuttaminen fyysiseen muotoon auttaa sen hahmottamisen 3D mitoissa. Tässä täytyy huomioida myös malliin valittu materiaali ja syyt tämän valinnalle, koska se voi tuoda erilaisia asioita esiin. Tuotteista voidaan luoda malleja perinteisten tekniikoiden kautta, tai esimerkiksi 3D tulostuksen avulla. Jos halutaan käydä suunnitelmat läpi tarkasti, tulee tuottaa mahdollisimman yksityiskohtaisia vedoksia ideasta.

Parhaiden ideoiden yhdistäminen

Tässä vaiheessa on myös hyvä aloittaa parhaimpien ideoiden ja ominaisuuksien yhdistäminen, joihinkin parhaimmista konsepteista.

Seuraaviin kysymyksiin tulee vastata tässä vaiheessa:

  • 1. Kuinka valittu kuluttajakunta reagoi uuteen konseptiin?
  • 2. Tuoko konsepti edelleen konkreettisia etuja ja hyötyjä verrattuna kilpaileviin, tai jopa omiin muihin tuotteisiin?
  • 3. Markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta katsoen, saako tuote avain kuluttajan tekemään helposti ostopäätöksen?
  • 4. Täytyykö patentteja tai muita lakeja ottaa huomioon tässä vaiheessa? IP ammattilaisten käyttäminen voi olla suotavaa, jotta myöhemmin tätä ei kaduta.
  • 5. Mitä teknisiä, tuotannollisia ja tekniikkaan liittyviä ongelmia tai huomioitavia seikkoja nousee esiin? Tässä on huomioitava tuote tai idea hiukan yksityiskohtaisemmin ja tehtävä tarvittavat muutokset.
  • 6. Ovatko avaintekijät ja ne ominaisuudet, mitkä ovat toimivuuden kannalta oleellisia vieläkin olemassa?
  • 7. Tarvitaanko uusia lähteitä tuotteen rakentamiseen ja tuottamiseen? Mitä nämä uudet käytännöt tulevat olemaan ja mitä kuluja niihin sisältyy?

You may also like...