Uncategorized

Sovellus painonhallintaan: tuotekehityksen lyhyt oppimäärä

Sovellus painonhallintaan: tuotekehityksen lyhyt oppimäärä

Painonhallinta on kriittinen asia monille ihmisille. Jotta voidaan kehittää tehokas painonhallintasovellus, on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tämä lyhyt “tuotekehityskurssimme” auttaa sinua luomaan tuotteen, joka vastaa asiakkaiden tarpeita. Tällä kurssilla opit tuotekehitysprosessista ja siitä, miten voit luoda painonhallintasovelluksen, joka vastaa asiakkaidesi tarpeita. Opit myös erilaisista markkinointistrategioista, joita voit käyttää tuotteesi markkinoinnissa. […]

Tuotekehitys – Yritysanalyysi

Tuotekehitys – Yritysanalyysi

Kun uusi idea pääsee läpi konseptin kehitys- ja testausvaiheesta, pitää siitä tehdä hiukan kehittyneempi ja yksityiskohtaisempi yritysanalyysi. Yritysanalyysi auttaa määrittämään ne kulut, joita idean toteuttaminen tulee tuomaan ja ennustamaan ne voitot, joita tulevina vuosina voidaan saavuttaa. Erityisesti on huomioitava tuotteen valmistukseen menevät kulut. Tässä vaiheessa usea idea voi joutua hylätyksi, […]

Tuotekehitys – prototyypin luominen

Tuotekehitys – prototyypin luominen

Tämä askel on yksi tärkeimmistä, sillä siinä luodaan prototyyppi olemassaolevasta ja testatusta ideasta. Prototyyppi on yksinkertaistettuna kolmiulotteinen versio ideasta. Tämä on usein myös yksi hauskimmista ja palkitsevimmista askeleista, joita tuotekehitykseen kuuluu. Kun luovuus päästetään todella valloilleen, pystytään herättämään henkiin juuri se alkuperäinen idea, mikä sai alkunsa aivoriihessä, tai millä tahansa […]

Tuotekehitys – Koemarkkinointi

Tuotekehitys – Koemarkkinointi

Jokaiselle myyntipäällikölle tuotteen koemarkkinointi ja sen tärkeys on hiukan vaihtelevaa. Ongelmaksi muodostuu usein se, ettei tuotetta ole kehitetty tarpeeksi pitkälle, eikä aikaisempia askeleita ole hoidettu tarvittavan huolellisesti, jotta koemarkkinoinnista oikeasti olisi hyötyä. Toiseksi ongelmaksi voi myös nousta se, että koemarkkinoinnin tähtäin ei ole selvä ja siitä saatua tietoa voidaan käyttää […]

Tuotekehitys – kaupallistaminen

Tuotekehitys – kaupallistaminen

Kaupallistaminen on tuotteen tai palvelun tutustuttaminen markkinoille ja siihen kuuluu useita eri aihepiirejä. Tässä vaiheessa on huomioitava kaupallistamisen kolme tärkeintä tekijää: 1. Idean, tai useimpien ideoiden, on oltava varma, jotta tuote voidaan varmasti saada markkinoilla menestykseksi ja jotta se pysyy markkinoilla pitkään. 2. Yritys prosessin kohdalla mietitään jokaisen aikaisemman osan […]

Tuotekehitys – Idean kehittäminen

Tuotekehitys – Idean kehittäminen

Idean kehittäminen on luova prosessi tai toiminto, jota yritykset käyttävät saadakseen ratkaisuja useihin vaikeisiin tilanteisiin. Se sisältää useiden ideoiden keksimisen esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa ja parhaimpien ideoiden, tai idean, valitsemisen. Tämän lisäksi voidaan kehittää toimintasuunnitelma sille, miten idea saadaan toteutettua ja tämän jälkeen tietenkin idean ottaminen käyttöön ja toteuttaminen. Idea voi olla […]

Tuotekehitys – idean läpikäyminen

Tuotekehitys – idean läpikäyminen

Idean läpikäyminen on prosessi, joka arvostelee uuden tuotteen idean ja antaa kontrastia, jotta näistä voidaan valita kaikista sopivin omalle yritykselle. Vaikka joku yritys olisi erittäin hyvä, se ei välttämättä tarkoita, että se on kannattava omalle yritykselle. Jotta hyvä idea tunnistetaan huonosta ideasta, on seurattava tiettyjä kriteereitä, joihin kuuluvat tekniset ongelmat, […]

Konseptin kehitys ja testaaminen

Konseptin kehitys ja testaaminen

Konseptin kehittäminen ja testaaminen on idean läpikäymisen seuraava vaihe. Tässä voidaan käydä läpi joko yhtä parasta ideaa, tai joukkoa lupaavia ideoita. Tavoitteena on saada ideaan hiukan lisää yksityiskohtia, jolloin sen määritteleminen kokonaisuutena on helpompaa. Tämä alentaa riskejä ja maksimoi mahdollisuudet tuotteen kehityksen onnistumiselle. Nyt on myös huomioitava, että konseptin kehitys […]