Tuotekehitys – kaupallistaminen

Kaupallistaminen on tuotteen tai palvelun tutustuttaminen markkinoille ja siihen kuuluu useita eri aihepiirejä. Tässä vaiheessa on huomioitava kaupallistamisen kolme tärkeintä tekijää:

 • 1. Idean, tai useimpien ideoiden, on oltava varma, jotta tuote voidaan varmasti saada markkinoilla menestykseksi ja jotta se pysyy markkinoilla pitkään.
 • 2. Yritys prosessin kohdalla mietitään jokaisen aikaisemman osan tähtäimiä ja sitä, miten ne tulee huomioida kaupallistamisen kohdalla, jotta tuote saadaan esitettyä oikeassa valossa.
 • 3. Sijoittajien saaminen, sellaisten tuotteiden kohdalla, jossa tämä on tarpeen, on hoidettava viimeistään tässä vaiheessa.

Kaupallistamisen prosessi

Kaupallistaminen voidaan suorittaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos seuraaviin kolmeen kysymyksiin voidaan vastata:

 • 1. Koska? – Koska yrityksen tulee päättää milloin tuotteen esitteleminen tapahtuu. Esimerkiksi juhlapyhät voivat olla mainio aika, tai tietty vuodenaika.
 • 2. Missä? – Missä yritys päättää julkaista tuotteen ensimmäistä kertaa? Tämä voi olla nettisivuilla, kaupassa, tapahtumassa, tai missä tahansa tuotteelle sopivassa paikassa, jossa kuluttajat tavoitetaan.
 • 3. Kenelle? – Ketkä ovat pääasiallinen asiakasryhmä, jolle tuotetta lähdetään markkinoimaan? Tämä tieto on tietenkin saatu tuotekehityksen aikaisemmissa vaiheissa.

digital-marketing-1563467_960_720Jotta edellä oleviin kysymyksiin voidaan vastata pitää myös tietää missä tuote on ja voiko se pärjätä tämänhetkisillä markkinoilla? Tietenkin on myös tiedostettava se, onko tuotteen julkaiseminen kannattavaa ja miten se saa tavoitettua tarvittavat asiakkaat, juuri oikealla tavalla. Tähän liittyy myös se, kuinka tuotetietoisuus saadaan aikaan ja millä eri keinoilla tuotetta voidaan ostaa. Viimeiseksi tulee huomioida, kuinka tuote toimitetaan asiakkaalle.

Kaupallistamisen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

 • 1. Kehitä markkinointi sekoitus, mihin kuuluu kaikki markkinoinnin osa-alueet, joilla saadaan tavoitteet saavutettua.
 • 2. Huomioon on otettava tuote, paikka, hinta, promootio, ihmiset, kehitys ja fyysinen ympäristö.
 • 3. Suunnittele julkaistava tuote ja sen valmistelu. Tähän kuuluu myös julkaisun suunnitteleminen, voimavarojen päättäminen ja budjetti
 • 4. Budjetointi
 • 5. Julkaisemisen hallitseminen ja aikaisemmat toimenpiteet. Näihin kuuluu suoramyynti vaihtoehdot ja jakelijoiden kanssa tehtävät sopimukset. Samoin muut mahdolliset jakelukanavat ja tuotteen myynnin jatkuva kontrollointi. Lisäksi tulee huomioida miten asiakaspalvelu, varastointi ja kuljetus tulee järjestymään heti alusta alkaen.

You may also like...