Tuote kehityksen askeleet

Uuden tuotteen kehittämisen ei pitäisi tuntua siltä, kuin taisteltaisiin jatkuvia vastoinkäymisiä vastaan, sillä on olemassa helpompikin tie. Se mitä kuitenkin tarvitaan, on jonkin näköinen ohje, ikään kuin kartta, jonka yksinkertaista reittiä yritys tulee seuraamaan. Oikeastaan uuden vetävän tuotteen tai palvelun luominen on vain pieni osa uuden tuotteen kehitystä. Siihen kuuluu koko matka alkuperäisen idean saamisesta, siihen hetkeen kun tuote tuodaan markkinoille. Seuraamalla alla olevia yksinkertaisia askeleita, ja ennen kaikkea pysymällä suunnitelmassa, tuotteen kehittämisestä tulee keskittyneempi ja joustavampi projekti, jota voidaan muokata kaiken tyyppisiin tuotteisiin tai palveluihin. Hyvin suoritettu tuote kehitys on kaikkien tuotteiden menestyksen salaisuus.

idea-2009484_960_7201. Idean keksiminen

Tuote tai palvelu saa aina alkunsa ajatuksesta. Loput prosessista varmistaa ainoastaan että ideat, eli tuote tai palvelu, testataan toimivuuden kannalta, joten tässä vaiheessa lähes kaikki ideat ovat vielä hyviä. Ideoita ja ajatuksia voi tulle monista eri lähteistä.

2. Idean läpikäyminen

Idean läpikäyminen on ehdotonta, jotta huonot ja mahdottomat ideat voidaan kumota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

3. Konseptin kehitys ja testaaminen

Tässä vaiheessa keskitytään myös asiakkaiden mielipiteisiin, eli kerätään pienet ryhmät tulevaa asiakaskuntaa ja pyydetään näiden ajatukset tuotteen tai palvelun tietyistä ominaisuuksista.

4. Yritys analyysi

Mitään tuotetta ei kannata lähteä kehittämään, jollei se ole tuottoisaa. Vaikka se olisi asiakkaiden ja yrityksen mielestä hyvä idea, pitää sen tuottaa.

5. Tuote kehitys

Kun tuote pääsee tähän pisteeseen, luodaan ensimmäiset prototyypit siitä. Nämä antavat konkreettisemman kuvan tuotteesta.

6. Koemarkkinointi

Nyt tuote esitellään kokonaisuudessaan kuluttajille. Tässä ei enää keskitytä pieniin ominaisuuksiin vaan koko tuotteeseen.

7. Kaupallistaminen

Tämä on viimeinen vaihe, missä päätetään tehdäänkö tuotteesta myyntikelpoinen, vai hylätäänkö se lopullisesti. Jos se hyväksytään, siirrytään suunnitelman viimeiseen vaiheeseen ja jos se hylätään, jää se kaapin pohjalle pölyttymään tai siirtyy roskakorin kautta unohduksiin.

8. Julkaisu

Hyvin suunniteltu ja toteutettu julkaisu voi määrittää pitkälti kuinka tuote tulee markkinoilla pärjäämään. Tämä on myös tuotteen kehityksen viimeinen askel ja sen jälkeen siirrytäänkin miettimään miten tuottoja saadaan enemmän ja kuinka markkinointia, sekä muita tuotteeseen liittyviä asioita, lähdetään kehittämään pitkällä aikavälillä.